0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  » Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych


Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 

wniosek o rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

oryginał zezwolenia.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

do 1 miesiąca od złożenia dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wydanie  decyzji  administracyjnej o wygaśnięciu zezwolenia.                                                                

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: 

Urząd Gminy i Miasta Szadek

Referat działalności gospodarczej,

 Szadek ul. Warszawska 6, 

tel.43 8216801    pok. nr 6

PODSTAWA PRAWNA:

Art.18 ust.12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art.39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

WniosekInformacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 16 listopad 2015 godz. 15:32
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 16 listopad 2015 godz. 15:35
Liczba odsłon:
  990 od 16 listopad 2015 godz. 15:32  (średnio 1.38 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl