0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Konsultacje Społeczne » Konsultacje Społeczne Dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Szadek z Organizacjami Pozarządowymi.


Konsultacje Społeczne Dotyczące
Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Szadek
z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi.

Projekt Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi.

Załącznik do uchwały - Program współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Formularz Zgłaszania UwagInformacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 23 listopad 2015 godz. 15:25
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 23 listopad 2015 godz. 15:27
Liczba odsłon:
  979 od 23 listopad 2015 godz. 15:25  (średnio 1.38 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl