0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Projekty współfinansowane ze środków UE » Projekt 'Czytam i piszę jak z nut' współfinansowany ze środków UE


Zakończył się pierwszy semestr realizacji projektu  systemowego pt. „Czytam i piszę jak z nut” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2.

W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne dla  uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Szadek oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z przeprowadzonych zajęć z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z przeprowadzonych zajęć z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych.

 

Szkoła Podstawowa w Krokocicach

 

Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu letnich ferii rozpoczną się kolejne zajęcia w ramach projektu. Realizacja projektu będzie kontynuowana przez rok szkolny 2012/2013.

 

 

 

 

 

 

Gmina i Miasto Szadek rozpoczęła realizację projektu systemowego pt. „Czytam i piszę jak z nut” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2.

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych i ma na celu wsparcie indywidualizacji procesu nauczania poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół objętych projektem.

 

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące zajęcia dla dzieci:

- ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Krokocicach, w Szkole Podstawowej w Prusinowicach oraz w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku;

- z problemami w opanowaniu umiejętności z zakresu edukacji matematycznej w Szkole Podstawowej w Prusinowicach oraz w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku;

- szczególnie uzdolnionych muzycznie w Szkole Podstawowej w Krokocicach, w Szkole Podstawowej w Prusinowicach oraz w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku;

- szczególne uzdolnionych matematycznie – przyrodniczo w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku;

 

Do udziału w zajęciach zostało zakwalifikowanych 90 uczniów (w tym 51 chłopców i 39 dziewczynek) klas I-III szkół podstawowych objętych projektem na podstawie przeprowadzonej w szkołach diagnozy.

 

Okres realizacji projektu obejmuje II semestr roku szkolnego 2011/2012 oraz cały rok szkolny 2012/2013.

 Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 21 luty 2012 godz. 15:33
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 3 lipiec 2012 godz. 15:48
Liczba odsłon:
  4623 od 21 luty 2012 godz. 15:33  (średnio 2.17 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl