0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Akty prawne podlegające ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego » 2011 rok


Uchwała nr V_23_2011 Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2011

Uchwała nr V_25_2011 Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie zmiany w uchwale Nr XLV_385_2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 października 2010 roku

Uchwała nr V_27_2011 Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała nr V_28_2011 Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie zmian w uchwale Nr XXX_234_2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Uchwała nr VI_39_2011 Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV_391_2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 października 2010 roku

Uchwała nr VII_44_2011 Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie ustalenia zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność GiM Szadek

Uchwała nr VIII_49_2011 Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GiM Szadek

Uchwała nr IX 59 2011 Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy i Miasta Szadek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Uchwała Nr XII_77_2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII_89_2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dn. 2011-12-06 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIII/85/2011 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XIII/90/2011 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 6 grudnia 2011 r. sprawie zmiany uchwały Nr XII/77/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/96/2011 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomościInformacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 4 październik 2012 godz. 14:37
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 4 październik 2012 godz. 14:51
Liczba odsłon:
  3850 od 4 październik 2012 godz. 14:37  (średnio 2.04 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl