0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 Kadencja:

    
Burmistrz Miasta - Artur Ławniczak
 
 Informacje osobowe
 Przedmiot działania i kompetencje
 Informacje o zadaniach zrealizowanych
 Informacje o zadaniach trakcie realizacji
 Plany i zamierzenia na przyszłość
 Wystąpienia i inne oceny
 Zarządzenia i inne akty wewnętrzne
 Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 Pytania do Burmistrza Miasta
 Spotkania z mieszkańcami


 


 

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl