0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO DLA OSÓB UPRAWNIONYCH


ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

 

Wymagane dokumenty

 

Zgłoszenie w formie możliwej przez osobę uprawnioną chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3, pok. 13 lub pok. 17 (sekretariat)w godzinach pracy urzędu ( 7.30 – 15.30). Fax 043 821 57 73, e-mail: urzad@ugimszadek.pl, usc.wn@ugimszadek.pl

 

Opłaty

 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Termin załatwienia sprawy

 

W uzgodnionym terminie.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

 

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje.

 Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 17 maj 2012 godz. 13:56
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 17 maj 2012 godz. 13:57
Liczba odsłon:
  4370 od 17 maj 2012 godz. 13:56  (średnio 2.13 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl