0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Akty prawne podlegające ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego » 2009 rok


Uchwała nr XXXVII/301/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 17 lutego 2010 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2010
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/48/366

Uchwała nr XXXI/246/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/234/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Szadek
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU%5FE/2009/178/1642/

Uchwała nr XXVIII/222/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU%5FE/2009/143/1419

Uchwała nr XXXII/256/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym i podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/252/2277

Uchwała nr XXXVI/286/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 20 listopada 2009 w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/368/3049

Uchwała nr XXXVI/287/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 20 listopada 2009 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia od tego podatku
- jednolity identyfikator aktu:

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/368/3050

Uchwała nr XXXVII/301/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 17 lutego 2010 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2010
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/48/366Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 28 wrzesień 2012 godz. 14:47
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 28 wrzesień 2012 godz. 14:49
Liczba odsłon:
  3807 od 28 wrzesień 2012 godz. 14:47  (średnio 2.02 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl