0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 KOMISJE
KADENCJA:
Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl