0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 Planowane sesje Rady Miejskiej Szadek
porządek obrad - uchwały
KADENCJA:Brak informacji o planowanych sesjach.Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl