0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Akty prawne podlegające ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego » 2010 rok


Uchwała nr XXXIX/343/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09.03.2010 r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę i Miasto Szadek
- jednolity identyfikator aktu:

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/107/848

Uchwała nr XXXIX/328/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09.03.2010 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów socjalnych dla studentów studiów wyższych i doktorantów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Szadek
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/120/953

Uchwała nr XL/354/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29.04.2010 r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/147/1213

Uchwała nr XL/345/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29.04.2010 r., w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/184/1513

Uchwała nr XL/350/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29.04.2010 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/234/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadw ymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Szadek
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/184/1514

Uchwała nr XLV/387/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22.10.2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Szadek
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/349/3088

Uchwała nr III/4/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22.12.2010 r.
w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/393/3839

Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22.12.2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/393/3840

Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22.12.2010 r.
w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/393/3841

Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22.12.2010 r.
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości

- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/393/3842

Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XV/88/91 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/21/186

Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku”
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/21/187Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 28 wrzesień 2012 godz. 14:44
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 28 wrzesień 2012 godz. 14:47
Liczba odsłon:
  3770 od 28 wrzesień 2012 godz. 14:44  (średnio 2.01 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl