0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Wybory » Wybory 2011 r. » Wybory Parlamentarne 2011 r.


WYBORY PARLAMENTARNE 2011


W dniu 9 października 2011 roku odbędą się jednodniowe Wybory Parlamentarne, w trakcie których obywatele w drodze głosowania wybiorą swoich przedstawicieli w parlamencie. Wybory parlamentarne 2011 odbędą się wg. nowego kodeksu wyborczego, który obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011. Nowe przepisy  wprowadzają wiele zmian m.in. możliwość głosowania osób niepełnosprawnych przez pełnomocnika. Szczegółowe informacje na temat nowych przepisów wyborczych znajdą Państwo na stronach Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl w zakładce „Prawo Wyborcze”.

Informacje

Nowy kodeks wyborczy wprowadza wiele istotnych zmian, które dotyczą osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się ze zmianami jakie wprowadza ustawa z dnia 27 maja 2011 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy i Miasta Szadek

Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie powołania gminnego zespołu ds przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie głosowania korespondencyjnego

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

Uchwała nr 1/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru dwóch zastępców przewodniczącego komisji

Uchwała nr 2/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania sekretarza komisji

Uchwała nr 4/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia inspekcji i określenia jej zadań str. 1
Uchwała nr 4/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia inspekcji i określenia jej zadań str. 2
Uchwała nr 4/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia inspekcji i określenia jej zadań str. 3

Uchwała nr 5/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania pełnomocników do wypełniania zadań wyborczych str. 1
Uchwała nr 5/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania pełnomocników do wypełniania zadań wyborczych str. 2

Uchwała nr 6/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej

Informacja Nr 1/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Informacja Nr 2/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 1 września 2011 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 2 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu do załatwiania spraw związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 25, 26, 27

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 11

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powowłania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 września 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 września 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 września 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 września 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 września 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 września 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 września 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 września 2011 r.

Podziękowania - Biuro Poselskie Posła Stanisława Olasa

Podziękowania - Biuro Poselskie Posła Stanisława Olasa

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany składu członków powołanych obwodowych komisji wyborczych str. 1

Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany składu członków powołanych obwodowych komisji wyborczych str. 2

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej str. 1

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej str. 2

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące identyfikatorów używanych przez mężów zaufania w dniu wyborów
 Informacja opublikowana przez:
  Waldemar Sowiński dnia 12 sierpień 2011 godz. 11:55
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Agata Adamkiewicz dnia 7 październik 2011 godz. 09:56
Liczba odsłon:
  4632 od 12 sierpień 2011 godz. 11:55  (średnio 2.12 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl