0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Referat gospodarczy - wnioski


 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez właściciela nieruchomości

Informacja w sprawie ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

 

ZASADY ORGANIZOWANIA KĄPIELISK ORAZ ORGANIZOWANIA MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELIInformacja opublikowana przez:
  Waldemar Sowiński dnia 14 wrzesień 2010 godz. 11:38
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Waldemar Sowiński dnia 2 luty 2016 godz. 08:05
Liczba odsłon:
  7100 od 14 wrzesień 2010 godz. 11:38  (średnio 2.44 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl