0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zarządzeniem Nr 156 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 22.12.2015 r. aktualny skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

1. Joanna Komońska - Przewodnicząca
2. Agnieszka Werecka - Członek
3. Teresa Lipińska - Członek
4. Rafał Mrozik - Członek
5. Bożena Pawlak - Członek
6. Alina Stasiak - Członek
7. Agnieszka Urbaniak - Członek
8. Jolanta Antczak - Członek
9. Jolanta Piotrowska - Członek

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy i Miasta Szadek.
  2. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  3. Opracowanie procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przy współpracy z jednostkami realizującymi zadania w powyższym zakresie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
  5. Tworzenie zintegrowanych programów, kampanii profilaktycznych m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.
  6. Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz efektywności podejmowanych działań.
  7. Udzielanie wsparcia merytorycznego Grupom Roboczym oraz bezpośredni udział w ich pracach w sytuacjach tego wymagających.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W SZADKU
PRZY MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
98-240 Szadek, ul. Warszawska 7
tel. (0-43) 8215 917Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 21 listopad 2012 godz. 13:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Waldemar Sowiński dnia 29 grudzień 2015 godz. 12:29
Liczba odsłon:
  4529 od 21 listopad 2012 godz. 13:22  (średnio 2.23 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl