0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Konsultacje Społeczne


 
  Konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji - Odnowa Centrum Miejscowości Szadek poprzez rewitalizację placu rynkowego oraz usytuowanie elementów małej architektury.
  Konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji: ''Budowa targowiska ''Mój Rynek'' w miejscowości Szadek'', ze środków PROW 2007 - 2013 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).
  Konsultacje Społeczne Dotyczące Projektu Rocznej Prognozy Współpracy Gminy i Miasta Szadek z Organizacjami Pozarządowymi.
  Konsultacje Społeczne Dotyczące Projektu Wieloletniej Prognozy Współpracy Gminy i Miasta Szadek z Organizacjami Pozarządowymi.
  Konsultacje Społeczne Dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Szadek z Organizacjami Pozarządowymi.
  Konsultacje Społeczne Dotyczące Wprowadzenia Ramowego Statutu Sołectwa.
  Konsultacje Społeczne dotyczące wprowadzenia statutu osiedla Szadkowice-Ogrodzim Osiedle.
  Konsultacje Społeczne dotyczące wprowadzenia statutu Samorządu Miasta Szadek.
  Konsultacje Społeczne Dotyczące Wprowadzenia Zmian w Statucie Gminy i Miasta Szadek.
 


Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 20 luty 2014 godz. 11:24
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 20 luty 2014 godz. 11:24
Liczba odsłon:
  3239 od 20 luty 2014 godz. 11:24  (średnio 2.01 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl