0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Akty prawne podlegające ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego » 2012 rok


UCHWAŁA NR XIX/139/2012 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę i Miasto Sz

UCHWAŁA NR XV/101/2012 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2012

UCHWAŁA NR XV/104/2012 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania z

UCHWAŁA NR XVI/107/2012 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

UCHWAŁA NR XVI/109/2012 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek na lata 2012–2015 z perspektywą do roku 2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowi

UCHWAŁA NR XVII/118/2012 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbi

UCHWAŁA NR XVII/120/2012 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowad

UCHWAŁA NR XVII/122/2012 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 22 marca 2012 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2012 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek na lata 2012–2015 z perspektywą do roku 2019”Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 4 październik 2012 godz. 14:52
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 4 październik 2012 godz. 15:01
Liczba odsłon:
  4086 od 4 październik 2012 godz. 14:52  (średnio 2.1 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl