0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej » Agroturystyka


Karta informacyjna dotycząca ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów,

w których są świadczone usługi hotelarskie (gospodarstwo agroturystyczne).

Obowiązek zgłoszenia:

  • przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym)
  • rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym

jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

 

Podstawa  Prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997rr o usługach turystycznych  (Dz. U z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2004r. Nr.22, poz. 169 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowe (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.1635)

 

Wymagane dokumenty:

·         Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu

nie będącego obiektem hotelarskim (pobierz wniosek)

·         Wykaz minimalnych wymagań (pobierz)

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:  odpis z KRS lub zaświadczenie o  wpisie do CEIDG .

 

Forma załatwienia:

Wpis do ewidencji

 

Opłata:

Wpis do ewidencji nie podlega opłacie.

wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji - 17,00zł

 

Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy i Miasta Szadek lub na konto  

nr BS Szadek: 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060.

 

Sprawę załatwia:

Urząd Gminy i Miasta Szadek

Referat działalności gospodarczej pok. nr 6.

Tel. (043)8216801


Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy i Miasta Szadek o następujących zmianach:

  zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

  zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie

  zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,

  o zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 28 maj 2013 godz. 10:12
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 28 maj 2013 godz. 10:18
Liczba odsłon:
  4170 od 28 maj 2013 godz. 10:12  (średnio 2.2 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl