0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Wybory » Wybory 2010 r. » Wybory Samorządowe 2010


Państwowa Komisja Wyborcza - pkw.gov.pl

Obwieszczenie o granicach okręgów wyborczych

Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja o miejscach do plakatowania 

Terytorialne Komisje wyborcze

Uchwała nr 1/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

Uchwała nr 2/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji

Uchwała nr 3/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji o składzie, jej siedzibie i pełnionych dyżurach

Uchwała nr 4/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej miejskiej komisji wyborczej

Postanowienie Nr 712-720-15/10 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku

Komunikat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Zduńskiej Woli

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek - numery i granice obwodów głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 28 października 2010r., o zasadach przyznawania numerów dla list kandydatów na radnych komitetów wyborczych

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku - losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy i Miasta Szadek zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Szczegółowe zasady sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Miejskiej Komisji w Szadku o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy i Miasta Szadek zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Załącznik nr 1 do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 05 listopada 2010 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 05 listopada 2010 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 05 listopada 2010 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 05 listopada 2010 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 05 listopada 2010 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 05 listopada 2010 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 05 listopada 2010 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 05 listopada 2010 r.

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

Protokół głosowania Burmistrz Gminy i Miasta Szadek

Protokół głosowania Rady Gminy i Miasta Szadek

Zestawienie wyników głosowania Rada Gminy i Miasta Szadek OKR.1

Zestawienie wyników głosowania Rada Gminy i Miasta Szadek OKR.2

Zestawienie wyników głosowania Rada Gminy i Miasta Szadek OKR.3

Zestawienie wyników głosowania Rada Gminy i Miasta Szadek OKR.4

Zestawienie wyników głosowania Rada Gminy i Miasta Szadek OKR.5

Zestawienie wyników głosowania Rada Gminy i Miasta Szadek OKR.6

Zestawienie wyników głosowania Rada Gminy i Miasta Szadek OKR.7

Zestawienie wyników głosowania Rada Gminy i Miasta Szadek OKR.8

Zestawienie wyników głosowania Rada Gminy i Miasta Szadek OKR.9

Zestawienie wyników głosowania Rada Gminy i Miasta Szadek OKR.10

Zestawienie wyników głosowania Rada Gminy i Miasta Szadek OKR.11

UCHWAŁA nr 12 Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku z dnia 23 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Szadek

UCHWAŁA Nr 14 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Szadku z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 04 i 05 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA nr 13 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Szadku z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania 05 grudnia 2010 r.

Protokół głosowania Burmistrz Gminy i Miasta Szadek - ponowne głosowanie

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
 

  Informacja opublikowana przez:
  Waldemar Sowiński dnia 1 październik 2010 godz. 15:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Waldemar Sowiński dnia 7 grudzień 2010 godz. 13:59
Liczba odsłon:
  7910 od 1 październik 2010 godz. 15:20  (średnio 2.78 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl