0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Akty prawne podlegające ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego » 2015 rok


Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy i Miasta Szadek nr VI/38/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie podziału Sołectwa Szadkowice

Uchwała nr IV/27/2015 zmieniająca uchwałę nr III/15/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska Mój Rynek w Szadku

Uchwała nr VI/31/2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach publicznych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Szadek.

Uchwała nr IV/19/2015 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2015

Uchwała nr VI/45/2015 w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Uchwała nr V/28/2015 w sprawie dokonania zmian w treści uchwały nr IV/19/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2015.

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Szadek

Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVIII/131/2008 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Szadek

Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVIII/131/2008 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Szadek

Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 13 luty 2015 godz. 19:55
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 27 lipiec 2015 godz. 07:38
Liczba odsłon:
  2651 od 13 luty 2015 godz. 19:55  (średnio 1.93 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl