0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Projekt - Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Nr projektu: WND-RPLD-04-02-00-00-024/08 

 

„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”

projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, OŚ priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 – e-Usługi Publiczne.

 

Projekt pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego od połowy 2009 roku. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami (w tym Gmina i Miasto Szadek). Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne. Całkowity koszt projektu to 21 533 000,00 zł, w 85% (18 303 050,00 zł) pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę (3 229 950,00 zł) stanowi wkład własny. W Gminie i Mieście Szadek przedstawia się to w następujący sposób: wkład  gminy: 13796,71 (15 %), dofinansowanie w ramach Projektu: 78181,11 (85 %).
Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. Sednem całego przedsięwzięcia jest  wdrożenie  Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) czyli autorskiej platformy stworzonej przez wyłonioną w procedurach przetargowych firmę Comp S.A. (Platforma SEOD - Wrota Regionu Łódzkiego). Zostanie ona zintegrowana  z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (EPUAP -
http://epuap.gov.pl - stworzona przez MSWiA). Oznacza to, iż użytkownicy EPUAP, posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, będą mogli poprzez Internet - składać wnioski i uruchamiać procedury administracyjne. W założeniach pozwala to na zaoszczędzenie znacznych ilości papieru (i sprzętu drukującego), a przede wszystkim na skuteczniejsze monitorowanie przebiegu spraw, co za tym idzie, szybsze i bezstronne procedowanie.

W ramach „Wrót Regionu Łódzkiego" pozyskaliśmy sprzęt teleinformatyczny, który w istotny sposób wzbogacił zasoby Urzędu Gminy i Miasta Szadek, podnosząc znacznie komfort pracy urzędników:           
- siedem markowych zestawów komputerowych Dell Optiplex 780 wyposażonych w 19 calowe monitory Hyundai -X93SD,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP,
- dwie Drukarki laserowe Kyocera FS-1300DN,
- skaner Epson GT-S50,
- dwa serwery Lenovo TS200v z systemem Windows Server 2008,
- urządzenie do wykonywania backupu firmy RDX z oprogramowaniem EMC Retrospect,
- swich i firewall firmy Juniper.  

W ramach modernizacji serwerowni wykonano także montaż drzwi antywłamaniowych z elektrozamkiem i manipulatorem.

Ponadto w ramach projektu zakupiony został system antywirusowy Symantec Endpoint Protection z licencją na 20 stanowisk.

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie http://www.elodzkie.pl.Informacja opublikowana przez:
  Waldemar Sowiński dnia 24 wrzesień 2012 godz. 13:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Waldemar Sowiński dnia 26 wrzesień 2012 godz. 08:03
Liczba odsłon:
  3964 od 24 wrzesień 2012 godz. 13:00  (średnio 2.06 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl