0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Miejsko - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szadku


 

Miejsko - Gminna Komisja ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szadku

 

 

 1. Do zadań komisji należy w szczególności.

 • Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 • Prowadzenie profilaktycznej działalności,informatycznej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 • Wszczynanie postępowań w sprawach nadużywania alkoholu na wniosek strony mających interes prawny lub obowiązek,jeżeli nadużywanie alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego,demoralizuje nieletnich lub zakłócenie systematycznego porządku publicznego.

 • Wszczynanie postępowań z urzędu wobec osób nadużywających alkoholu ze względu na ważny interes rodzinny lub społeczny.

 • Przeprowadzanie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin.

 • Podejmowanie czynności/badania biegłego,wniosek do Sądu/zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.

 • Opiniowanie projektów uchwał, decyzja dotyczących miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i zasady ich usytuowania oraz zezwoleń i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

 • Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych.

 • Współpraca z Burmistrzem/Sekretarzem/przy konstruowaniu projekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 1. Skład Komisji.

 

Zgodnie z Art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Miejska – Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szadku

została powołana Zarządzeniem nr 37/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 maj 2012 roku.

Aktualnie pracuje w następującym składzie:

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1.Przewodnicząca-Teresa Lipińska

2.Z-ca przewodniczacej-Przytuła Urszula

3.Sekretarz-Kubus Beata

4.Członek komisji -Komońska Zofia

5.Członek komisji -Pawlak Anna

6.Członek komisji -Filipowski Tomasz

7.Członek komisji -Rafał Mrozik

8.Członek komisji -Ogińska Janina

9.Członek komisji -Anna Wawrzyniak
 

3. Adres do korespondencji:

Urząd Gminy i Miasta Szadek

ul.Warszawska 3

98-240 Szadek

tel.(043) 821 50 04

e-mail: komisjaalkoholowa@ugimszadek.pl

z dopiskiem „Miejska-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

 

Placówki Lecznictwa Województwa Łódzkiego

 

4. Dokumenty do pobrania

Wniosek - WniosekInformacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 8 listopad 2011 godz. 12:27
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 12 styczeń 2016 godz. 11:35
Liczba odsłon:
  5949 od 8 listopad 2011 godz. 12:27  (średnio 2.47 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl