0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  » Zezwolenie na Jednorazową Sprzedaż Napojów Alkoholowych


 

Karta informacyjna

Urząd Gminy i Miasta Szadek

Referat działalności gospodarczej

ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356)

Uchwała Rady Gminy i Miasta Szadek  Nr XXIX/160/93 z dnia 29 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Szadek.

Opis sprawy/zadania

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

2.    Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 
a) Kserokopia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
b) Kserokopia dokumentów opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania danej imprezy,

 

Punkty a, b nie dotyczą przedsiębiorców posiadających zezwolenia wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek.

 

Wniosek  do pobrania

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. - Wniosek do pobrania

Opłaty

Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

  • 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
  • 175 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.

Opłaty wnosi się na konto:  

BS Szadek: 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy i Miasta Szadek

Referat działalności gospodarczej

ul. Warszawska 6

tel.43 8216801

pok. 6

Termin załatwienia sprawy

Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy

Tryb odwoławczy

 

 

Od  postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  za pośrednictwem Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szadku  w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  za pośrednictwem  Burmistrza  Gminy i Miasta Szadek            w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni.

     

 Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 19 kwiecień 2013 godz. 13:11
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 16 listopad 2015 godz. 15:30
Liczba odsłon:
  3910 od 19 kwiecień 2013 godz. 13:11  (średnio 1.98 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl