0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Podatki i opłaty


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ.

 


W dniach od 1 do 28 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2014 rok.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku.

 

Drugi wniosek będzie można składać od 1 do 31 sierpnia 2014 roku.

Do drugiego wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 roku do 31 lipca 2014 roku.

 

Przypominamy, że limit zwrotu ustalony jest na cały rok wg stanu użytków rolnych użytkowanych przez wnioskodawcę.

Wynosi on 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

 

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego wynosi 0,95 zł.

 

Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 2016 rok

Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości /DOC/

INFORMACJA DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY z dnia 11 grudnia 2015 r. /DOC/

INFORMACJA ORAZ DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY z dnia 11 grudnia 2015 r. /DOC/

 

Uchwała II/7/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 2015 rok

Uchwała II/8/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzytywanego do produkcji rolnej

Zalacznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Uchwala Nr XIII_89_2011 r Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 06 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości wraz z załącznikami

Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem do deklaracji na podatek od środków transportowych DT_1

INFORMACJA ORAZ DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA ORAZ DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LESNEGO

Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości – OBOWIĄZUJE 2012/2013/2014/2015 r.

Uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości.

 Uchwała Nr III/4/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr III/5/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

 Uchwała Nr XII_78_2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia od tego podatku

Uchwała Nr XXV_174_2012 r Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr XXV_175_2012 r Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Wniosek o udzielenie zwolnienia podatku rolnego

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013 r. w kwocie przewyższającej 500 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 2013 r.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 Informacja opublikowana przez:
  GCI SZADEK dnia 2 luty 2005 godz. 10:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 20 styczeń 2016 godz. 10:55
Liczba odsłon:
  12974 od 2 luty 2005 godz. 10:22  (średnio 2.99 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl