0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Ochrona Środowiska


 
  Program usuwania materiałów azbestowych
  Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków
  Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyniki Badania Ankietowego Dotyczącego Opłaty Za Odbiór Odpadów Komunalnych
  Wzory wniosków
  ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
  Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek Na Lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z prognozą odziaływania na środowisko
 


Informacja opublikowana przez:
  Waldemar Sowiński dnia 9 marzec 2012 godz. 13:50
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 9 sierpień 2012 godz. 12:32
Liczba odsłon:
  4653 od 9 marzec 2012 godz. 13:50  (średnio 2.19 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl