0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Wybory » Wybory 2014 r. » Wybory Samorządowe 2014 r.


Informacje ogólne

 

Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczając datę wyborów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Obecna kadencja rad ulegnie zakończeniu w dniu 21 listopada 2014 r. Zatem wybory zarządzone muszą zostać na dzień 16 listopada 2014 r.

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Prezes Rady Ministrów zarządza łącznie z wyborami do rad gmin.

Wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów.

Czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców,  komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Zatem dopiero przyjęcie przez właściwy organ wyborczy, tj. przez Państwową Komisję Wyborczą lub komisarza wyborczego zawiadomienia komitetu wyborczego oznacza, że komitet wyborczy może wykonywać czynności związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Komitety wyborcze, które uzyskają postanowienie od komisarza wyborczego, mogą zgłaszać listy kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.

Przed przyjęciem zawiadomienia komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub list kandydatów na radnych (np.: zbierać podpisów poparcia dla list kandydatów na radnych), oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej.

 

Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych

Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.


Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzi

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów,

 

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i pr

 

 

www.pkw.gov.pl


Obwieszczenia / Informacje

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 02 wrzenia 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej/Miejskiej Komisji Wybo

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Szadek podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 05 września 2014 r. podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na

 

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01 września 2014 r. podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich grani-cach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Po

 

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 września 2014 r. podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzki

 

Informacja o składzie terytorialnej komisji wyborczej powołanej przez Komisarza Wyborczego w Sieradzu do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - Wyciąg Okręg Wyborczy Nr 3

 

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zduńskiej Woli z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Zduńskowolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, b

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy i Miasta Szadek w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Szadek w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 


Miejska Komisja Wyborcza w Szadku

 

UCHWAŁA Nr 1 - Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.

 

UCHWAŁA Nr 2 - Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.

 

UCHWAŁA Nr 3 - Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zasad i trybu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.

 

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szadku w podania do publicznej wiadomości składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Szadku.

 

UCHWAŁA Nr 4 - Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.

 

UCHWAŁA Nr 5 - Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

UCHWAŁA Nr 6 - Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.

 

UCHWAŁA Nr 7 - Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.

 

Skład Miejskiej Komsji Wyborczej w Szadku

 

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Szadku

 

Informacja Miejskiej Komsji Wyborczej o zmianie składu w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Świetlicy Wiejskiej w Górnej WoliInformacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 22 sierpień 2014 godz. 10:56
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 7 listopad 2014 godz. 11:11
Liczba odsłon:
  4692 od 22 sierpień 2014 godz. 10:56  (średnio 2.55 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl