0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Projekty współfinansowane ze środków UE » Projekt ''Wyposażenie Świetlicy Stowarzyszenia Kobiet Ogrodzimia i Szadkowic KOS'' współfinansowany ze środków UE


 

 Informacje dotyczące  operacji  :”Wyposażenie  Świetlicy  Stowarzyszenia Kobiet Ogrodzimia i Szadkowic "KOS"  w miejscowości Szadkowice-Ogrodzim „ , realizowanej poprzez LGD PODKOWA w ramach działania 413 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów , w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy  z PROW na lata 2007-2013 -„Odnowa i rozwój wsi”

Cele operacji: Planowanym celem operacji jest aktywizacja i integracja mieszkańców, poprzez wyposażenie Świetlicy  Stowarzyszenia Kobiet Ogrodzimia i Szadkowic "KOS"  w miejscowości Szadkowice-Ogrodzim

 

Opis operacji : W miejscowości Szadkowice-Ogrodzim,  od roku 2010 , działa Stowarzyszenie Kobiet Ogrodzimia i Szadkowic "KOS" . Poprzez  podjęte działania dotyczące:

-organizowania i udziału w imprezach promocyjno-rekreacyjnych, kulturalnych i artystycznych w tym występy zespołu taneczno-wokalnego wraz z zespołem muzycznym ”Szadkowiacy”

- organizowania warsztatów, spotkań i szkoleń

- utworzenia katalogu potraw regionalnych i jego prezentacji poprzez udział w targach i wystawach,

Stowarzyszenie przyczynia się do promowania regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, promuje :zwyczaje, tradycje i produkty regionalne, stroje, rzemiosło i rękodzieło artystyczne. Wyposażenie Świetlicy Stowarzyszenia „KOS” poprzez zakup artykułów gospodarstwa domowego jest niezbędny do przeprowadzenia (cyklicznie) zaplanowanych warsztatów gotowania  niemniej niż  jeden raz w roku. Będzie pomocne także do przygotowania potraw regionalnych, lokalnych na różnego typu imprezy odbywające się na terenie Gminy Szadek a także obszarze działania LGD. Planowane działanie przewidziano w corocznych imprezach  takich jak :Dożynki , Wieczór Wigilijny, Śniadanie Wielkanocne, coroczna „Majówka” (organizowana wyłącznie przez Stowarzyszenie „KOS”), Noc Świętojańska w Gajewnikach. Wszystkie wymienione imprezy są przewidziane na 2013. Wystawa „Agro-Travel” w Kielcach – kwiecień 2013, Smaki Ziemi Łódzkiej – czerwiec 2013.  Zakup sprzętu w postaci maszyny do szycia , hafciarki , materiału do uszycia sukienek, bluzek i materiałów pasmanteryjnych( nożyce, taśmy, nici, guziki, zatrzaski, inne ) jest niezbędny do przeprowadzenia warsztatów szycia (jeden raz w roku 2013 z założeniem przeprowadzenia w kolejnych latach) . W ramach zaplanowanych działań przewidziano (jednorazowo) przeprowadzenie podstawowego kursu kroju i szycia którego celem będzie nauczenie szycia członkiń Stowarzyszenia co umożliwi prowadzenie (samodzielnych) warsztatów szycia w kolejnych latach działalności. W ramach  warsztatów  przewidziano uszycie strojów ludowych dla zespołu wokalno-tanecznego, w skład którego wchodzą osoby ze Stowarzyszenia ”KOS”, a także naukę wyszywania artystycznego dla członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych. Zakup nagłośnienia wraz z osprzętem (statywów, mikrofonów, miksera) jest niezbędny do przeprowadzenia występów zespołu wokalno-tanecznego oraz zespołu muzycznego działającego przy Świetlicy ”KOS”. Wymieniony sprzęt będzie wykorzystany w czasie  różnego typu imprez odbywających się na terenie Gminy Szadek a także obszarze działania LGD. Planowane działanie przewidziano w corocznych imprezach - wyżej wymienionych. Gminę Szadek zamieszkują rodziny , które w ramach spędzania wolnego czasu uczestniczą w różnego typu imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy  . W organizację takich imprez angażuje się także Stowarzyszenie ”KOS”.   Wyposażenie  świetlicy przyczyni się  do zaspakajania potrzeb społecznych oraz zwiększenia liczby osób mających możliwość zapoznania się z regionalnymi i lokalnymi obrzędami , zwyczajami, rękodziełem artystycznym,  występami zespołu wokalno-tanecznego oraz zespołu muzycznego , wystawami przedstawiającymi działalność Stowarzyszenia (np. spróbowania potraw regionalnych oraz lokalnych). Realizacja operacji  przyczyni się do stworzenia możliwości skorzystania z oferty kulturalnej  oraz spędzania wolnego czasu co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z Gminy Szadek i z obszaru LGD oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej . Przeprowadzone działania w ramach operacji będą dokumentowane poprzez robienie zdjęć wraz z dołączonym opisem relacjonującym daną imprezę.

 

Fotograficzny reportaż z przebiegu warsztatów kroju i szycia odbywajacych się w dniach 20-24.06 2013r. w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku.

 
Przedstawione zdjęcia dokumentują także zakup wyposazenia świetlicy Stowarzyszenia KOS w ramach realizowanej operacji:
Wyposażenie  Świetlicy  Stowarzyszenia Kobiet Ogrodzimia i Szadkowic "KOS"  w miejscowości Szadkowice-Ogrodzim

 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 10 lipiec 2013 godz. 19:18
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 23 lipiec 2013 godz. 13:40
Liczba odsłon:
  3723 od 10 lipiec 2013 godz. 19:18  (średnio 2.08 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl