0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Projekty współfinansowane ze środków UE » Operacja 'Choszczewo wioską ziemniaka- zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży' współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.


  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Operacja
„Choszczewo wioską ziemniaka - zajęcia edukacyjno - rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży”

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Cel operacji:

Integracja  lokalnego społeczeństwa,  wykorzystanie zasobów naturalnych w celu promocji miejscowości i całego obszaru LGD, przekazywanie zwyczajów i historii związanej z pracą na roli, promocja tradycyjnych dla regionu potraw z ziemniaków,  poprzez realizację wspólnej dla miejscowości inicjatywy jaką jest przeprowadzenie zajęć edukacyjno- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej.

 

Opis operacji:

Od kiedy ziemniaki przywędrowały do Europy odgrywają one w rolnictwie dużą rolę. Ich uprawa skoncentrowana jest właśnie w centralnej Polsce, gdzie w typowo rolniczej gminie leży miejscowość Choszczewo. Od 50-ciu lat działają tamtejsze gospodynie wiejskie, które z pokolenia na pokolenie przekazują bogactwo tradycji regionalnych, w tym także kulinarnych. Motywem przewodnim w miejscowości Choszczewo są ziemniaki. Gospodynie i jednocześnie członkinie stowarzyszenia postanowiły je wykorzystać do wypromowania swojej miejscowości, ożywienia życia społecznego, kulturalnego i zintegrowania mieszkańców we wspólnym działaniu służącym jednocześnie rozwojowi  wsi. Ziemniaki stały się także przedmiotem zajęć edukacyjnych. W tym celu w ramach projektu przeprowadzony został cykl warsztatów edukacyjno- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Choszczewo- wioską ziemniaka- zajęcia edukacyjno- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży". Projekt skierowany był do wszystkich dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej teren LGD. Warsztaty przeprowadzone zostały w siedzibie stowarzyszenia przez członków stowarzyszenia będących jednocześnie mieszkańcami sołectwa Choszczewo.

W czasie trwania projektu, w miesiącach październik- grudzień, przeprowadzony został cykl sześciu bezpłatnych 3- godzinnych zajęć edukacyjno- rekreacyjnych, w których udział wzięło 87 osób.

Podczas zajęć ich uczestnicy poznali historię ziemniaka, dowiedzieli się jak wyglądała jego uprawa dawniej i jak wygląda dziś. Pokazane zostały narzędzia, kosze i worki z XIX i XX w. Przedstawione zostały tradycje związane z ziemniakami, opowiedziane zostało też jakie formy nazewnictwa nosi to znane warzywo w różnych regionach Polski.  Podczas zajęć przeprowadzono szereg konkursów w których głównym atrybutem były oczywiście ziemniaki. Wykonywane były pacynki oraz stempelki z ziemniaków. Zaplanowane zostało wspólne przygotowanie i degustacja dania z ziemniaków oraz ognisko z pieczeniem ziemniaków. W ramach projektu zakupione zostały artykuły bezpośrednio przeznaczone do przeprowadzenia warsztatów a także wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Zakup wyposażenia i przeprowadzenie warsztatów stworzą bazę i podwaliny do dalszej kontynuacji działań w ramach zadań własnych stowarzyszenia wpisujących się w Lokalną Strategię Rozwoju LGD Podkowa. Brak sprzętu był istotną barierą by rozpocząć te działania. Zakup wyposażenia jest jednym z istotnych elementów, który będzie wkładem do dalszych działań promujących obszar LGD. Sprzęt po zakończonych warsztatach wykorzystywany będzie do działalności statutowej stowarzyszenia. Będzie służył do przygotowywania tradycyjnych potraw regionalnych na wystawy i targi oraz do organizacji imprez i uroczystości zarówno dla dzieci jak i dorosłych, wpisujących się w zadania statutowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 22 grudzień 2014 godz. 13:23
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 19 luty 2015 godz. 11:47
Liczba odsłon:
  1955 od 22 grudzień 2014 godz. 13:23  (średnio 1.67 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl