0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Projekty współfinansowane ze środków UE » Projekt ''RAZEM DLA EKOLOGII'', współfinansowany ze środków UE.


 

Projekt ''RAZEM DLA EKOLOGII'', współfinansowany ze środków UE.

 

 

 

Gmina i Miasto Szadek w partnerstwie z Gminą Burzenin, Gminą Wodzierady. Gminą Zapolice i Gminą Zduńska Wola rozpoczęła realizację projektu pn. „Razem dla ekologii”w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie wspólnych standardów świadczenie usług komunalnych najwyższej jakości w obszarze gospodarowania odpadami zgodniez ustawą z dnia 1 lipca 2011 r., wdrożenie systemu monitorowania jakości świadczenia tych usług oraz strategii edukacji proekologicznej mieszkańców gmin.

 

 

W ramach projektu planowane są:

 

- konsultacje społeczne, dyżury ekspertów dla wyjaśnienia wątpliwości,

- zakup oprogramowania komputerowego umożliwiającego wdrożenie opracowanego modelu,

- dwa duże wydarzenia promocyjne dla mieszkańców gminy, konkursy z nagrodami związane z segregacją i wiedzą ekologiczną, prezentacje, zbiórka odpadów, porady ekspertów,

- akcje promocyjno-informacyjne w szkołach (konkursy, lekcje proekologiczne),

- spotkania informacyjne w sołectwach, gdzie prezentowany będzie wybrany model i korzyści z niego płynące, na spotkanie zaproszeni zostaną przedstawiciele dużych organizacji proekologicznych.

 

 

Realizacja projektu planowana jest na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

 

Planowany koszt realizacji projektu wynosi 730800 zł z czego 657200 zł stanowi  dofinansowanie,

pozostałe środki - 73600 zł to wkład własny gmin realizujących projekt.

 

 

 

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu_Razem dla ekologi

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /ver. PDF/

 

 

 

  

 

W dniu 2 kwietnia 2014 r.w sali OSP Szadek odbyła się konferencja
pt. ''Gospodarka odpadami w naszej gminie - dokąd zmierzamy?''.

 

W ramach projektu ''Razem Dla Ekologii'' organizowane są festiwale ekologiczne, prowadzone akcje informacyjne, a także został wprowadzony system informatyczny w gminach wspomagający obsługę mieszkańców.

 

Przeprowadzono także 1500 ankiet wśród mieszkańców gmin.

 

Gminy postawiły na nowatorski projekt "Razem Dla Ekologii"

 

- uważa Adolf Raut prezes Fundacji Promicji Gmin Polskich.

 

 

 

Prezentacja - Spalanie odpadów w gospodarstwie domowym – sposoby przeciwdziałania niskiej emisji - Magdalena Łysek.

Prezentacja - Założenia modelu świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów - Krzysztof Choromański.

Prezentacja - Poprawa efektywności gospodarowania odpadami w gminach w oparciu o wyniki badań struktury i właściwości odpadów komunalnych - dr Andrzej Skalmowski

 

 

W dniu 22 października 2014 r. w Zespole Szkół w Szadku odbyła się
II konferencja pt. „Standardy gospodarowania odpadami w naszej gminie”.

 

Prezentacja - Standardy gospodarowania odpadami w naszej gminie - M.Niedek

Prezentacja - Standardy gospodarowania odpadami w naszej gminie - M.Niedek

Prezentacja - Standardy gospodarowania odpadami w naszej gminie - M.Niedek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT I - REALIZACJI ZLECENIA STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG KOMUNALNYCH W OBSZARZE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

RAPORT II - REALIZACJI ZLECENIA STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG KOMUNALNYCH W OBSZARZE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

RAPORT III - REALIZACJI ZLECENIA STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG KOMUNALNYCH W OBSZARZE GOSPODAROWANIA ODPADAMIInformacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 31 styczeń 2013 godz. 14:48
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 23 grudzień 2014 godz. 09:56
Liczba odsłon:
  4595 od 31 styczeń 2013 godz. 14:48  (średnio 2.28 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl