0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Projekty współfinansowane ze środków UE » Projekt ''RAZEM DLA ROZWOJU'', współfinansowany ze środków UE.


 

Gmina i Miasto Szadek w partnerstwie z instytucją szkoleniową Certes Sp. z o. o., Powiatem Opoczyńskim, Gminą Paradyż, Gminą Cielądz i Gminą Widawa rozpoczęła realizację projektu pn. „Razem dla rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług, stanowionego prawa i standardów zarządzania w pięciu Jednostkach Samorządu Terytorialnego na podstawie wyników samooceny CAF do 05.2014 r. Społeczność lokalna otrzyma usługi wyższej jakości, dzięki badaniom społecznym wzrośnie świadomości realnych potrzeb społecznych w Urzędach i będą mogły być one w szerszym stopniu zaspokojone.

 

W ramach projektu planowane są:

  • aktualizacja strategii rozwoju lokalnego gmin i powiatu oraz stworzenie nowej Strategii Urzędu,

  • uruchomienie nowych usług e-puap i wdrożenie kart usług,

  • szkolenia, kursy językowe oraz możliwość podjęcia studiów podyplomowych przez pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego mające na celu poprawę jakości świadczonych usług,

  • zapewnienie pracownikom dostępu do portali specjalistycznych oraz wzrost wiedzy w zakresie KPA i prawa administracyjnego, pozwalające na m. in. wzmocnienie zdolności w zakresie stanowienia aktów prawa,

  • zakup oprogramowania usprawniającego pracę urzędów,

  • uzyskanie szerszego dostępu do informacji przez osoby niepełnosprawne dzięki uczestnictwie pracowników w kursach języka migowego.

 

Realizacja projektu planowana jest na okres od 01.06.2012 r. do 31.05.2014 r.

  

Planowany koszt realizacji projektu wynosi 1962454,80 zł z czego całość tej kwoty stanowi  dofinansowanie.

 


 

 


 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 8 luty 2013 godz. 11:11
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 17 kwiecień 2014 godz. 12:11
Liczba odsłon:
  4033 od 8 luty 2013 godz. 11:11  (średnio 2.12 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl