0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Zarządzanie Kryzysowe


Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 
Ponieważ w Gminie i Mieście Szadek nie funkcjonuje gminne centrum zarządzania kryzysowego ,
zawiadamianie o zamarze zorganizowania zgromadzenia przyjmuje: 

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego


Zawiadomienia o zgromadzeniach, o których mowa w art. 21 ww. ustawy,
przyjęte przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoInformacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 23 październik 2015 godz. 11:14
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 23 październik 2015 godz. 11:21
Liczba odsłon:
  1166 od 23 październik 2015 godz. 11:14  (średnio 1.45 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl